Śrem jest miastem liczącym sobie nieco ponad 30 000 mieszkańców. Z tego ponad 4 000 osób to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a więc te, które, w większości, podlegają tak zwanemu obowiązkowi szkolnemu. W Śremie realizować go można bez większych problemów, ponieważ miasto oferuje Trener personalny bardzo szeroką ofertę edukacyjną – począwszy od nauczania przedszkolnego, przez szkoły podstawowe, […]
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, każde polskie miasto oraz gmina uzyskały możliwość ubiegania się o przyznanie funduszy na realizację różnych projektów, mających na celu reorganizację tego miejsca. Możliwości powiązane z funduszami unijnymi wykorzystuje także z powodzeniem Śrem. Trener personalny Jako miasto bardzo nowoczesne, korzysta tak z funduszy pochodzących z programu rozwoju regionalnego, jak i […]
Śrem, jak niemal każde miasto w Polsce posiada bardzo wiele ośrodków sakralnych i religijnych. A jako, że nasza tradycja to tradycja katolicka, to i w Śremie znajdziemy jej rozliczne egzemplifikacje. Najstarszym kościołem miasta jest ten położony w ścisłym centrum miasta – Trener personalny tuż obok rynku i ratuszu. Pochodzi on z czasów średniowiecznych i można […]
Śrem, jako średniej wielkości miasto województwa wielkopolskiego, na terenie którego mieszka nieco ponad trzydzieści tysięcy mieszkańców, to miasto powiatowe. Oznacza to w praktyce, że oczywiście znajduje się tutaj starostwo powiatowe, zaś Śremowi podlega kilka gmin. Ich mieszkańcy mogą Trener personalny tutaj załatwić wiele spraw urzędowych – właśnie w starostwie powiatowym. Przykładami mogą być wnioski paszportowe, […]
Choć turystów w Śremie jest może niewielu, to są tacy, którzy przyjeżdżają tutaj w celach prywatnych, biznesowych, czy też turystycznych i poszukują możliwości noclegowych. Nietrudno tutaj takie znaleźć, ponieważ miasto oferuje zarówno hotel, jak i kilka pensjonatów. Ceny nie są tutaj wygórowane Trener personalny ze względu na to, że i chętnych na to, by skorzystać […]
Wielkopolska to jeden z najciekawszych regionów naszego kraju, Śrem zaś to miejscowość położona w jego sercu – między Poznaniem a Rawiczem. Miasto ma bardzo duży potencjał gospodarczy i kapitał ludzki. Jest to miasto powiatowe, a więc siedziba władz administracyjnych i miejsce, Trener personalny do którego przybywają mieszkańcy podległych gmin choćby i po to, by zarejestrować […]
Miasto Śrem, jak większość miast w naszym kraju, które spoglądają na rzeczywistość perspektywicznie, szuka możliwości nawiązania współpracy gospodarczej nie tylko na niwie krajowej, ale także międzynarodowej. Dlatego też, władze miasta Śrem starają się pozyskać partnerskie miasta na terenie Trener personalny całego świata – tak, by istniała możliwość wymieniania się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem władz, komunikacji, […]
Śrem to miasto małe, ale posiadające bogatą historię – jak większość, zresztą, miejscowości województwa wielkopolskiego. Rozpocząć warto od tego, że początki osadnictwa w tym miejscu, to czasy wczesnego średniowiecza, zaś samo miasto powstało mniej więcej w XII wieku – z tego okresu Trener personalny pochodzą pierwsze zapiski dotyczące jego, jako części województwa wielkopolskiego i warto […]
Tym, co interesuje wielu, którzy patrzą na Śrem jest struktura demograficzna miasta, a wiec jego opis demograficzny. Oto i on więc. Zaprezentujemy tutaj dane związane z liczbą mieszkańców oraz innymi wskaźnikami powiązanymi bezpośrednio z tym tematem. Po pierwsze i najważniejsze, Trener personalny liczba mieszkańców Śremu oscyluje wokół wielkości 30 000 osób. Są to wszyscy, który zgodnie […]
Kiedy, jako turyści, spoglądamy na województwo Wielkopolskie, to Śrem nie jest pierwszym miejscem, które przychodzi nam do głowy, jak chodzi o zwiedzanie i korzystanie z atrakcji turystycznych. Nie wynika to jednak z faktu, że tych atrakcji tam nie ma, ponieważ są one Trener personalny zdecydowanie tam, gdzie być powinny. Problemem jest reklama, której Śremowi po […]