Śrem jako miasto powiatowe

Śrem, jako średniej wielkości miasto województwa wielkopolskiego, na terenie którego mieszka nieco ponad trzydzieści tysięcy mieszkańców, to miasto powiatowe. Oznacza to w praktyce, że oczywiście znajduje się tutaj starostwo powiatowe, zaś Śremowi podlega kilka gmin. Ich mieszkańcy mogą tutaj https://ariana.pl/wp-content/uploads/sites/13/2017/01/4-Refraktometr.pdf załatwić wiele spraw urzędowych – właśnie w starostwie powiatowym. Przykładami mogą być wnioski paszportowe, czy też rejestracja różnego rodzaju pojazdów. Ponadto, w Śremie, ze względu na jego status samorządowy załatwiać można także wszystko, co związane jest ze sprawami zdrowia.

Prężnie funkcjonuje tutaj szpital powiatowy. Znajdziemy także jednostkę straży pożarnej i inne instytucje, których to w miastach powiatowych zabraknąć nie można. Władze powiatowe Śremu oraz organizacja samego starostwa i powiatu są oceniane przez jego mieszkańców dość dobrze, co jest doskonałym przykładem na to, że w Polsce władze samorządowe mogą działać skutecznie. Warto więc patrzeć na Śrem jako na wzór miasta powiatowego.
Napisane przez:

Zobacz stronę autora: układ centralnego smarowania