Mieszkańcy Śremu – informacje

Tym, co interesuje wielu, którzy patrzą na Śrem jest struktura demograficzna miasta, a wiec jego opis demograficzny. Oto i on więc. Zaprezentujemy tutaj dane związane z liczbą mieszkańców oraz innymi wskaźnikami powiązanymi bezpośrednio z tym tematem. Po pierwsze i najważniejsze, liczba mieszkańców Śremu oscyluje wokół wielkości 30 000 osób. Są to wszyscy, który zgodnie ze spisem z ubiegłego roku są tutaj zameldowani.

Pośród tych 30 000 przeważają kobiety – jest ich około pięćdziesiąt siedem procent. https://passan.com.pl/pol_m_SZNURY_Sznury-343.html Mężczyźni zaś, co wskazuje prosta kalkulacja matematyczna, to czterdzieści siedem procent. Większość mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym, a więc znajdujące się pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Jest ich ponad 70%. Reszta zaś to osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Struktura ta procentowo nie odbiega od tego, z czym do czynienia mamy na terenie całego kraju. Warto jednak przyjrzeć się bliżej temu miastu właśnie jako egzemplifikacji stanu rzeczy związanego z demografią w Polsce.
Napisane przez: