Historia Śremu

Śrem to miasto małe, ale posiadające bogatą historię – jak większość, zresztą, miejscowości województwa wielkopolskiego. Rozpocząć warto od tego, że początki osadnictwa w tym miejscu, to czasy wczesnego średniowiecza, zaś samo miasto powstało mniej więcej w XII wieku – z tego okresu pochodzą pierwsze zapiski dotyczące jego, jako części województwa wielkopolskiego i warto o tym na pewno pamiętać. Miasto świetnie rozwijało się w okresie całego średniowiecza, a także renesansu, czy też baroku. Kiedy Polskę dotknęły rozbiory, Śrem stał się, jak cała Wielkopolska, częścią zaboru Domki na Kaszubach pruskiego.

Pozostałości po tym okresie możemy tutaj znaleźć choćby i patrząc na sposób zabudowy budynków i inne tego typu kwestie. Jak więc widzimy, sama historia miasta jest interesująca. Obecnie jej śladów możemy szukać tak w architekturze, jak i w miejskim muzeum, gdzie znajdziemy wszelkie interesujące nas w tym właśnie temacie dane - warto o tym z całą pewnością pamiętać tak w teorii, jak i w praktyce. Historia Śremu bowiem, jest bardzo interesująca.
Napisane przez: