Dzień: 2021-09-19

Śrem to miasto małe, ale posiadające bogatą historię – jak większość, zresztą, miejscowości województwa wielkopolskiego. Rozpocząć warto od tego, że początki osadnictwa w tym miejscu, to czasy wczesnego średniowiecza, zaś samo miasto powstało mniej więcej w XII wieku – z tego okresu pochodzą pierwsze zapiski dotyczące jego, jako części województwa wielkopolskiego i warto o tym […]