Buddysta- czym się kieruje w życiu?

Sanktuarium Rostkowo

Dążenie do Nirwany, wiar w reinkarnację, czyli ciągłe powracanie na ziemię w nowej „odsłonie”, chęć osiągnięcia oświecenia, czyli stanu ducha i umysłu bazującego na wielkim szczęściu i braku zmartwień, prawo karmy i prawo samsary – to tylko część tego, co stanowi wiodące nauki głoszone stulecia temu przez niejakiego Buddę, a więc Siddharthę Gautama, który uznawany jest za twórcę religii buddyjskiej.
Wszyscy gorliwie przykładający się do buddyzmu, co http://ireneszczepanska.pl/ ważne traktowanego nie tylko jako system wierzeń religijnych, ale przede wszystkim jako system filozoficzny, powinni pamiętać o indywidualizmie. To jest coś, co bardzo często podaje się za kompletną różnicę z chrześcijaństwem czy przykładowo islamem, w których to zbierają się wspólnoty religijne, a wszelkie doświadczenia duchowe, religijne, są zazwyczaj razem przeżywane, na przykład podczas pielgrzymek, czuwania w świątyniach, obchodzenia wspólnych ceremonii, wspólnego kultu.

Peleryna nadruki W buddyzmie tak nie ma. Wyznawcy tego systemu wierzeń koncentrują się na tym, że każda jednostka ludzka jest inna i nie ma dwojga podobnych dusz, w związku z tym, każdy człowiek powinien uprawiać swe własne praktyki w samotności, indywidualnie oddawać się swemu systemowi filozoficznemu. Najważniejsza dla buddystów jest medytacja, a także trzymanie się kilku podstawowych zasad etycznych, to jakich przede wszystkim zalicza się zasadę majtri, czyli pozytywne nastawienie do każdego człowieka, ogólnie do wszystkiego co żywe i co otacza człowieka, a także zasady karuny, a więc wszechstronnego miłosierdzia i ahinsy, czyli niewyrządzania nikomu krzywdy. Ogólnie w buddyzmie chodzi o to, żeby czynić dobro i samemu w ten sposób wyzbywać się w sobie tego co złe, aby to nie powróciło ponownie w następnym życiu.
Napisane przez:

Zobacz stronę autora: Hurtownia chemii włoskiej