Buddyzm a hinduizm

Rzeźba kobiety z sanktuarium.

W religii buddyjskiej jest bardzo wiele elementów wspólnych z hinduizmem. Przede wszystkim tożsame są dwa podstawowe prawa. Jakie? Przeczytaj o nich w dalszych fragmentach niniejszego artykułu poświęconego różnicom między buddyzmem oraz hinduizmem.
Hinduizm był prawdopodobnie wcześniej niż omawiany tu buddyzm. Opierał się on w głównej mierze na wierze w prawo karmy, czyli że to, co człowiek robi w swoim życiu aktualnym wróci do niego- za pozytywny czyn spotka go coś dobrego, a za uczynione zło doświadczy on równie złych przeżyć. Owa karma ma natomiast do człowieka wrócić na podstawie reinkarnacji, czyli ponownego odrodzenia się. O tym mówi natomiast prawo samsary, czyli ciągłego powrotu na ziemię i niemożności osiągnięcia przez istotę ludzką szczęścia i błogiego spokoju wewnętrznego, co określa się w obu z tych systemów wierzeń jako stan duchowy zwany nirwaną. Generalnie wszystko to, co wyżej wspomnieliśmy jest dla obu tych religii wspólne.

Czy jest coś zatem, co odróżnia konkretnie hinduizm i buddyzm?
Przede wszystkim w hinduizmie jest wiele obiektów określanych jako sacrum, czyli mnóstwo rozmaitych istot i nie tylko żywych istot może być postrzeganych jako bóstwa. Mogą być traktowane jako święte zarówno elementy otaczającego nas krajobrazu, ale też przykładowo zwierzęta, czy nawet obiekty sakralne i inne budynki architektury. W przypadku buddyzmu natomiast można mówić o swego rodzaju obojętności, jeśli chodzi o rozważania na temat tego, jak i z czego powstał świat i czy istota boska w ogóle jest. W grę wchodzi tu przekonanie o tym, że równie dobrze bóg może być, ale nikt się przy tym nie upiera oraz równie dużo jest wśród buddystów gorliwie wyznających swą wiarę przekonanych o tym, że świętości w rozumieniu totalnego absolutu kompletnie nie ma.
W hinduizmie buddyści są uznawani trochę za heretyków a to za sprawą tego, że Budda nie jest dla nich bogiem, a jedynie mentorem i przewodnikiem dusz i praktycznie buddyzm opiera się bardziej na byciu systemem filozoficznym, a nie konkretną religią z bogiem na czele.
Napisane przez: