Sanktuarium Rostkowo
Dążenie do Nirwany, wiar w reinkarnację, czyli ciągłe powracanie na ziemię w nowej „odsłonie”, chęć osiągnięcia oświecenia, czyli stanu ducha i umysłu bazującego na wielkim szczęściu i braku zmartwień, prawo karmy i prawo samsary – to tylko część tego, co stanowi wiodące nauki głoszone stulecia temu przez niejakiego Buddę, a więc Siddharthę Gautama, który uznawany […]