Nirwana

Wprowadzenie do buddyzmu Historia i pochodzenie buddyzmu Buddyzm powstał w Indiach w V wieku p.n.e. jako odpowiedź na cierpienie i niezadowolenie ludzi. Jego założycielem był Siddhartha Gautama, znany również jako Buddy. Po osiągnięciu oświecenia, Buddy podzielił się swoimi naukami, które stały się podstawą buddyzmu. Podstawowe założenia buddyzmu Buddyzm opiera się na czterech szlachetnych prawdach: istnieniu […]