Wprowadzenie do medytacji buddyzmu Czym jest medytacja buddyzmu? Medytacja buddyzmu to praktyka skupienia umysłu i rozwijania uważności. Polega na obserwowaniu oddechu, ciała i myśli, bez oceniania czy przywiązania do nich. Historia medytacji buddyzmu Medytacja buddyzmu ma długą historię sięgającą ponad 2500 lat. Wywodzi się z nauk Buddy, który odkrył, że medytacja jest kluczem do osiągnięcia […]
Wprowadzenie do buddyzmu Historia i pochodzenie buddyzmu Buddyzm powstał w Indiach w V wieku p.n.e. jako odpowiedź na cierpienie i niezadowolenie ludzi. Jego założycielem był Siddhartha Gautama, znany również jako Buddy. Po osiągnięciu oświecenia, Buddy podzielił się swoimi naukami, które stały się podstawą buddyzmu. Podstawowe założenia buddyzmu Buddyzm opiera się na czterech szlachetnych prawdach: istnieniu […]