Na czym bazuje buddyzm?

Na zdjęciu buddysta leje wodę nad rzeką.

Religia buddyjska powstała wraz z okresem życia i działalności jej głównego nauczyciela, a więc Buddy. Buddą nazywa się natomiast Siddhartha Gautama, który żył mniej więcej w szóstym stuleciu przed narodzinami Jezusa Chrystusa. To on jest mentorem wszystkich buddyjskich dusz. Na czym opiera się tego rodzaju system wierzeń, który w pierwszej kolejności objął swym zasięgiem Indie a następnie przeniósł się na cały świat?
Buddyzm stanowi istotny system filozoficzny i ta kwestia wyróżnia tę religię na tle innych, które pozostają wyłącznie systemami wiary. W buddyzmie występuje mnóstwo wielorakich obrządków, tradycji, praktyk, zwyczajów i jest to religia zaliczana do wierzeń nonteistycznych, a więc takich, w jakich niekoniecznie istota boża jest negowana i wykluczana zupełnie, ale też nie jest wyznawana wiara w tłumaczenia specjalistyczne francuski konkretne bóstwo. Na temat istnienia sacrum w rozumieniu boga, jak przykładowo ma to miejsce w islamie, czy też chrześcijaństwie, wyznawcy buddyzmu zupełnie się nie wypowiadają i to w zasadzie nie stanowi także ich przedmiotu rozważań.

Warto wspomnieć natomiast nieco o Gautama, który zwany jest Buddą. To oświecony, który zaznał wiecznego szczęścia i dlatego dla wszystkich buddystów stał się głównym mentorem i wzorem do naśladowania, bowiem każdy gorliwy wyznawca tego systemu wierzeń i filozofii życiowej chciałby aby jego żywot zakończył się dokładnie tak jak w przypadki Siddharthy Gautama. Warto również dodać, że buddyzm stanowi system autosoteriologiczny, co oznacza, iż pokazuje, jaka jest konkretna ścieżka człowieka prowadząca go do samowyzwolenia.
Napisane przez: