Chrześcijaństwo a inne religie

Chłopczyk idzie się modlić w sanktuarium.

Chrześcijaństwo stanowi najważniejszą religię, która funkcjonuje praktycznie od zarania ludzkości, cechując się największą liczbą wiernych, bezustannie przybywających.
Chrześcijaństwo opiera się na wierze w trzyosobową istotę bożą, a więc Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. To wzorcowa religia monoteistyczna, według której Sacrum, czyli Bóg jest totalnym absolutem. Nie ma tu reinkarnacji, jak przykładowo w buddyzmie, czy hinduizmie, zaś człowiek ma dążyć do tego, aby przez swoje moralne, etyczne i cnotliwe życie mógł zaznać szczęścia po śmierci. Chrześcijaństwo bardzo często uznaje się za system wierzeń nieco przestarzały, a powodem tego jest fakt dość konserwatywnych i niezmieniających się od wieków nastawień do różnorakich tematów. Kościół katolicki kompletnie odrzuca życie pozamałżeńskie, związki homoseksualne, za grzech ciężki uznając popełnianie samobójstwa, czy eutanazję oraz aborcję. Grzeszy w chrześcijaństwie i ten, kto butla z tlenem wierzy w znachorów bądź czary.

Nawet czytanie horoskopów i kierowanie się siłą wyższą inną niż trzypostaciowy Bóg to pewna forma grzechu. Wszystko to uznawane jest stereotypowo myśląc za wymysły kościoła, który w dzisiejszych czasach jest mocno odrzucany, ale ogólnie potwierdzenie każdej z powyższych tez można odszukać w Biblii.
Biblia stanowiąca świętą księgę chrześcijaństwa jest dziełem wyjątkowym, o czym świadczy chociażby fakt, iż została napisana przed naszą erą i zachowała się w swej niezmienionej postaci po dziś dzień. Prezentuje ona Nowy i Stary Testament, a na ich kartach ukazane jest z wielkimi detalami wszystko, co wydarzyło się stulecia temu. Nawet ateiści decydują się na sięganie po Biblię, traktując ją jako arcydzieło literatury światowej.
Napisane przez:

Zobacz stronę autora: http://www.metalware.pl/kontakt