rozwój osobisty

1. Wprowadzenie do buddyzmu Historia i filozofia buddyzmu Buddyzm ma swoje korzenie w Indiach, gdzie około 2500 lat temu narodził się Siddhartha Gautama, znany jako Budda. Jego nauki oparte są na czterech szlachetnych prawdach i ósemkowej ścieżce, która prowadzi do wyzwolenia od cierpienia. Centralnym konceptem buddyzmu jest oświecenie, czyli osiągnięcie stanu wolnego od ignorancji i […]