codzienny chaos

Wprowadzenie Krótka historia buddyzmu Buddyzm jest starożytną religią i filozofią, której korzenie sięgają V wieku p.n.e. w Indiach. Założycielem buddyzmu był Siddhartha Gautama, znany jako Budda. Jego nauki koncentrują się na oświeceniu i uwolnieniu od cierpienia. W ciągu wieków buddyzm rozprzestrzenił się na wiele krajów i przyjął różne formy, zachowując jednak zasadę współczucia i pokory. […]