Śrem jest miastem liczącym sobie nieco ponad 30 000 mieszkańców. Z tego ponad 4 000 osób to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a więc te, które, w większości, podlegają tak zwanemu obowiązkowi szkolnemu. W Śremie realizować go można bez większych problemów, ponieważ miasto oferuje bardzo szeroką ofertę edukacyjną – począwszy od nauczania przedszkolnego, przez szkoły podstawowe, gimnazja, aż […]