Miasto Śrem, jak większość miast w naszym kraju, które spoglądają na rzeczywistość perspektywicznie, szuka możliwości nawiązania współpracy gospodarczej nie tylko na niwie krajowej, ale także międzynarodowej. Dlatego też, władze miasta Śrem starają się pozyskać partnerskie miasta na terenie całego świata – tak, by istniała możliwość wymieniania się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem władz, komunikacji, jak i […]