Rostkowo: Parafia Swietego Stanislawa Kostki w Rostkowie

Rostkowo: Parafia Swietego Stanislawa Kostki w Rostkowie

W Rostkowie znajduje się Parafia pod wezwaniem świętego Stanisława kostki. Została ona erygowana w dniu 20 sierpnia 1967 roku.windmar.com.pl Dokonał tego biskup Bogdan Sikorski. Miało to miejsce akurat tej daty nieprzypadkowo, ponieważ wówczas wypadała uroczystość 400-lecia śmierci świętego Stanisława Kostki. Parafia ta przynależy do diecezji płockiej.

Rostkowo: Parafia Swietego Stanislawa Kostki w Rostkowie

W 1479 roku Jan Kostka rozpoczął starania o to, ażeby w Rostkowie ustanowić parafię świętego Stanisława Kostki. Zaczęto do tego przygotowania, koncentrując się na budowie drewnianej kapliczki. Powstała ona za zgodą ówczesnego biskupa Piotra z Chodkowa. W roku 1726 natomiast parafia ta przeszła pod władanie jezuitów. Wtedy znajdowały się w niej relikwie świętego Stanisława. Następnie jednak świątynia zaczęła bardzo szybko chylić się ku upadkowi, co sprawiło, że jezuici ostatecznie opuścili Rostkowo w 1773. Już na początku dziewiętnastego stulecia w kaplicy nie odprawiano mszy świętych. Jakiś czas temu doszło natomiast do zawalenia się kaplicy i w konsekwencji wszelkie wyposażenie świątyni trafiło do 1830 roku do kościoła Świętego Ducha w Przasnyszu.

W 1860 roku kaplicę tę rozebrano. Na chwilę obecną znajduje się w Rostkowie kościół w stylu neogotyckim, który powstał w latach 1895 – 1900. Była to świątynia ufundowana przez Agnieszkę Helwich. W roku 1967 natomiast odwiedził świątynię wybitny prymas – Stefan Wyszyński a także sam kardynał Karol Wojtyła. Miało to miejsce podczas erygowania świątyni. W 2000 roku z kolei w Rostkowie ustanowiono kościół parafialny, który stał się sanktuarium diecezjalnym świętego Stanisława Kostki, będącego patronem Polski, w tym zwłaszcza patronem dzieci oraz młodzieży.

– autor wpisu

Polecamy serwis