Pielgrzymki: Definicja pielgrzymki

Pielgrzymki: Definicja pielgrzymki

Poprzez pielgrzymkę rozumie się specjalnie zorganizowaną podróż, jaka wynika z chęci kultu miejsca religijnego.torby na laptopa Na pielgrzymki decydują się ludzie bardzo głęboko wierzący, dla których ten rodzaj pieszych wędrówek ma stanowić formę dodatkową modlitwy, poświecenia, kontemplacji. Istnieje szereg rozlicznych form pielgrzymowania, z czego za najbardziej charakterystyczne rozumie się zwłaszcza pielgrzymki piesze.plisy-rolety.pl/oferta/rolety.html Są to wędrówki do miejsc świętych. Ogólnie można iść z racji pogłębienia wiary w tenże sposób bądź poprzez zadośćuczynienie i w tym wyrazie przedstawianą skruchę i żal za grzechy. Jest to bardzo ważne, aby iść w jakimś konkretnym celu- modląc się o czyjeś zdrowie, o pomyślność itd. Wtedy mamy konkretną motywację do żmudnego wędrowania. Pielgrzymka to duże poświecenie, bo nie dość, że wymagany jest stosowny czas na to, aby przez paręnaście dni non stop iść, to jeszcze trzeba mieć do tego siły, mobilizację, nie patrzeć na luksusy i wygody.

Pątnicy organizują pielgrzymki także z wdzięczności. Można iść podziękować Bogu za sukces, za urodzenie zdrowego dziecka, za uzdrowienie itd. Najczęściej punkiem docelowym takich pielgrzymek okazuje się kościół czy też wyższe rangą sanktuarium święte. Wyróżnia się na chwilę obecną zarówno pielgrzymki indywidualne, jak także wyprawy zbiorowe i chyba te drugie są zdecydowanie bardziej rozpowszechnione.

Organizują je rozmaite stowarzyszenia i kościoły. Ogólnie pomysł na 1)wędrowanie w celach kultu religijnego zrodziło się w czasach starożytnych. Takie praktyki nie były obce mieszkańcom dawnej Grecji, Rzymu bądź Starożytnego Egiptu. Warto także dodać, że istnieje forma pielgrzymowania przez kilka dni w kulturze Bliskiego Wschodu. Mowa wtedy zwłaszcza o wędrówkach na święto Paschy, czyli na nasze święta Wielkanocne. Ogólnie warto także dodać, że pielgrzymowanie sięga dawnej, europejskiej tradycji, która utrwaliła się mocno w okresie pielgrzymowania do grobu świętego Jakuba Apostoła, jaki znajduje się w Hiszpanii. Ponadto pielgrzymuje się też często do grobów apostołów Pawła i Piotra, znajdujących się w Rzymie. Należy wiedzieć, że w większości przypadków pielgrzymi otrzymują od organizatorów pielgrzymek ściśle określone, te same elementy, aby było jasne iż tworzą jedną określoną grupę.

Przykładem są certyfikaty uczestnictwa, emblematy pamiątkowe, kolorowe chusty czy karty pielgrzymkowe. W religiach takich jak przykładowo Islam konieczne jest odbywanie przez wszystkim wiernych obowiązkowych pielgrzymek prowadzących do Mekki. Jeszcze jedna kwestia to to, że pielgrzymka dla niektórych to nie tylko wyraz geografii religijnej, ale przejaw swego rodzaju turyzmu.

http://www.zpcbox.com.pl/pl/paluszki-ptysiowe-bis/79-angielski
– autor wpisu

Piszą dla nas

Polecamy serwis